18/07/2019 | Thrusday, 22/06/2017 - 11:05:39 PM
  • E-mail Us : salkiahinduschool@gmail.com
  • Call Us : 033-2665-7174
  • Follow Us :
Teachers & Staff

TEACHERS

SAMBUDDHA NAG Asst. H.M (M.A, B.ED) KEDARESWAR DAS Asst. H.M(Acting),(B.S.C(PASS), B.ED)
PRADIP KUMAR JODDAR Asst. Teacher (M.S.C, P.G.P.T) PULAK KANTI MANDAL Asst. Teacher (M.A, M.PHIL, B.ED)
SAMIR KUMAR SANA Asst. Teacher (M.A. B.Ed.) SUBHAS CHANDRA MANDAL Asst. Teacher (M.S.C, B.ED)
MRITYUNJAY ARI Asst. Teacher (M.A, B.ED) SHIPRA BISWAS Asst. Teacher (M.A. B.Ed)
SOVA BANIK (M.A, B.ED) SALIM MULLICK Asst. Teacher (M.S.C, B.ED)
ABANI BHUSAN SARDAR (M.A, B.ED.) Salim Mallick B.Sc.(Hons) B.Ed.
SOURESH PATRA Asst. Teacher (M.A, B.ED) BABULAL TUDU M.A
MADHUMITA CHAKRABORTY (B.Sc. B.Ed) LAXMIKANTA DUA M.A. B.Ed.
KAMAL SING (B.Sc. B.Ed) MOUMITA SAHA M.Sc. B.Ed.
SHYMAL KUMAR MAITI (B.Sc. P.G.P.T) SANTANU BANERJEE M.A. B.Ed.
GOUTAM HALDER (M.A, M.Phil, B.Ed) JAYEETA MAJI DUTTA M.Sc.(Gold), B.Ed
HEMANTA KUMAR SEN (M.A, B.Ed) NANDITA DUTTA M.Sc, B.Ed
MOUMITA PAUL (B.Sc (Hons), B.Ed) SUDIPTA BISWAS M.Com. 
MOUMITA SINHA CHOWDHURY (M.Sc. B.Ed.) MOUMITA MITRA B.A, B.ED.
MONALISHA GHOSH M.A(Bengali), B.ED SWAPAN JANA (B.Sc.(Hons))
PAPIYA MANDAL M.A ANAMIKA DAS B.A(Hons), B.ED
RUDRADEB BANERJEE B.SC(Hons), B.ED GOUTAM DEY (M.A)
SABYASACHI DAS M.C.A BIKASH BAG M.A, B.ED
SUMAN GUGHA (B.Sc., Hons., A.D.I.T.A, D.C.H.M) ARUN POREL (B.Sc, B,Ed, C.C.P.A, D.C.A)
ABHIJIT DAS (MA, B.Ed ) MOHAN PAL (Clerk)
PRANESH KUMAR DEY (Clerk) Dudh Nath Prasad (Clerk)
Arobinda Pramanick (D) Kanhaiyalal Giri Goswami (D)
Gobinda Saha (D) Tirthankar Ghosh (D)
Subhendu Halder (D)    

OFFICE STAFF

PRANESH KUMAR DEY ASHOKE BHATTACHARYA (B.Sc., Hons., A.D.I.T.A, D.C.H.M) DUDHNATH PRASAD (B.Sc, B,Ed, C.C.P.A, D.C.A)
ARABINDA PRAMANIK (MA, B.Ed ) KANHAIYALAL GIRI GOSWAMI (Clerk)
PRANESH KUMAR DEY (Clerk) Dudh Nath Prasad (Clerk)
Arobinda Pramanick Group D Kanhaiyalal Giri Goswami Group D
Gobinda Saha Group D Tirthankar Ghosh Group D
Subhendu Halder Group D