11/12/2018 | Thrusday, 22/06/2017 - 11:05:39 PM
  • E-mail Us : salkiahinduschool@gmail.com
  • Call Us : 033-2665-7174
  • Follow Us :
Teachers & Staff
Tapan kr. Roy (‘H.M’ M.Sc. B.Ed.) Mrityunjoy Ari (M.A. B.Ed.)
Sukumar Tarofdar (‘A.H.M’ M.Com. B.T.) Sambuddha Nag (M.A.B.Ed.)
Debi Prosad Mitra (M.A. B.Ed.) Shipra Biswas (M.A.B.Ed)
Bithika Debnath (M.Sc B.Ed) Sova Banik (M.A. B.Ed)
Debkumar Guha (M.A’ D.E.L.T. B.Ed.) Soumendra Nath Chakrabarty (B.A. B.Ed)
Kedareswar Das (A.T’.B.Sc.B.Ed.) Salim Mallick B.Sc.(Hons) B.Ed.
Rajkumar Mukherjee (M.A, L.L.B. B.Ed) Abani Bhusan Sardar M.A
Ajoy Kumar Mondal (B.Sc. B.Ed) Souresh Patra M.A. B.Ed.
Shyamal Kr Chatterjee (B.Sc. B.Ed) Babulal Tudu M.Sc. B.Ed.
Prodip Joddar (B.Sc. P.G.P.T) Modhumita Chakraborty M.A. B.Ed.
Apratim Chatterjee (M.A, M.Phil, B.Ed) Laxmi Kanta Dua M.Sc.(Gold), B.Ed
Samir Kr. Sana (M.A, B.Ed) Krishnendu Das M.Sc, B.Ed
Bikasendu Sikder (B.Sc (Hons), B.Ed) Kamal Sing M.Com. 
Subhas Chandra Mandal (M.Sc. B.Ed.) Moumita Saha M.A, B.Ed.
Shyamal kr. Maiti (M.Sc) Goutam Halder (B.Sc.(Hons))
Santanu Banerjee (M.A. B.Ed) Jayeeta Maji (Dutta) (M.Sc)
Nandita Dutta (M.Sc. B.Ed) Hemanta kr Sen (M.A)
Moumita Pal.   (M.A) Akhilesh Roy (M.Com) [Deputed]
Mr. Rati kanta Bannerjee. (B.Sc., Hons., A.D.I.T.A, D.C.H.M) Mr. Rudradeb Bannerjee (B.Sc, B,Ed, C.C.P.A, D.C.A)
Srimati Rinku Chanda (MA, B.Ed ) Ashoke Bhattacharya (Clerk)
Pranesh Kumar Dey (Clerk) Dudh Nath Prasad (Clerk)
Arobinda Pramanick (D) Kanhaiyalal Giri Goswami (D)
Gobinda Saha (D) Tirthankar Ghosh (D)
Subhendu Halder (D)